Bloedgroepen

Er bestaan heel veel verschillende bloedgroepstelsels, waarvan de bekendste ABO en de rhesus bloedgroepen zijn. Deze bloedgroepen worden bepaald door de antigenen die op de rode bloedcellen zitten. Dit is genetisch bepaald, samen met aangeboren antistoffen tegen de andere bloedgroepen. Voor bijvoorbeeld een bloedtransfusie is het belangrijk om te weten welke bloedgroep een patiënt heeft, omdat niet iedereen zomaar een willekeurig zakje bloed kan krijgen. Hoe dat allemaal precies werkt gaan we bespreken in deze blog.

Hypercholesterolemie

Hypercholesterolemie betekent een te hoog cholesterolgehalte in het bloed. Deze aandoening verhoogt het risico op hart- en vaatziekten en daardoor is het belangrijk om op tijd te starten met behandelen. We gaan het in deze blog hebben over de twee hoofdoorzaken van hypercholesterolemie en zullen vervolgens inzoomen op familiaire hypercholesterolemie.

Cholesterol en Lipoproteïnen

Cholesterol is een vetachtige stof waar je ongetwijfeld al eens van hebt gehoord. Ondanks dat cholesterol vaak in een negatief daglicht staat, heeft het ook een belangrijke functie in ons lichaam. Zo is het onderdeel van elk celmembraan en worden er een aantal hormonen van gemaakt, namelijk vitamine D en gal. Cholesterol is in normale hoeveelheden dus noodzakelijk in ons lichaam. Maar tegelijkertijd is een teveel aan cholesterol schadelijk. Het is dan ook een van de belangrijkste risicofactoren voor hart- en vaatziekten.

Hart- en Vaatstelsel: de basis

Bij het hart- en vaatstelsel draait alles om het vervoeren van bloed door ons lichaam. In deze blog stellen we dit orgaanstelsel aan je voor.

CVRM (Cardiovasculair Risicomanagement)

Cardiovasculair risicomanagement wordt vaak afgekort tot CVRM en gaat over cardiovasculaire risicofactoren en hoe we die proberen te diagnosticeren, behandelen en opvolgen bij mensen die nog geen hart- en vaatziekten hebben (gehad) en deze hiermee juist willen voorkomen.

Hartfalen

Hartfalen wordt in de medische wereld ook wel decompensatio cordis genoemd en kan je in alle zorgbranches tegenkomen. In deze blog gaan we het hebben over wat er misgaat bij hartfalen, de symptomen die je bij je patiënt kan zien, de behandeling van deze aandoening en de prognose.

Hart: anatomie en functie

Het hart is verantwoordelijk voor het rondpompen van bloed. Er zijn twee harthelften en twee bloedsomlopen. De één naar de longen en de ander naar het lichaam. Je kunt het zien als een achtje, waarbij het hart in het midden zit. De rechter harthelft pompt bloed van het lichaam naar de longen toe en de linker harthelft van de longen naar de rest van het lichaam. Als verpleegkundige is het belangrijk om de anatomie en fysiologie van het hart te kennen om de pathologie ervan te begrijpen. Denk bijvoorbeeld aan hartaandoeningen zoals hartfalen, een hartinfarct en atriumfibrilleren.

Bloeddruk, RAAS en Hypertensie

Bloeddruk is de druk die het bloed uitoefent op de vaatwand en wordt vaak aangegeven met RR (oftewel Riva-Rocci). Door deze druk wordt ervoor gezorgd dat het bloed naar het hele lichaam stroomt. Wanneer er sprake is van een te hoge bloeddruk (hypertensie) of een te lage bloeddruk (hypotensie) dan heeft het lichaam verschillende mechanismen om dit op te lossen. Hierbij komt onder andere het RAAS-systeem om de hoek kijken. Als verpleegkundige zal je regelmatig de bloeddruk van een patiënt meten en moeten anticiperen op een afwijkende waarde.